امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

روستاي سياه مرزکوه ياسيامرگواز بخش مرکزي شهرستان علي آباد روستاي کوهستاني سياه مرز کوه با ارتفاع متر از سطح دريا، از شمال شرقي به کوه کلاري و از جنوب شرقي به کوه شترپا محدود ميشود جمعيت روستا عمدتاً در فصول بهار و تابستان در روستا مستقر مي‏شوند و لذا براساس داده‏هاي سرشماري سال روستاي سياه مرزکوه از جمله روستاهاي خالي از سکنه گزارش شده است در سال جمعيت روستا نفر گزارش شده است بيشتر فعاليت مردم روستا بر رمه‏ گرداني استوار است و فعاليت‏هاي باغداري و توليد صنايع دستي نيز رواج دارد.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Simple Image Gallery Extended