امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امامزاده نور

آرامگاه اسحاق بن موسى بن جعفر ع معروف به مشهد نور، مربوط به سده ه ق است و در شهرستان گرگان، بخش مرکزي، درگذر محله سرچشمه از محلة سبزه مشهد گرگان واقع شده است اين امامزاده از جنوب به حد جنوبي حوزه آبريز رودخانه قره سو وارتفاعات جنوب روستاي زيارت، از شرق به امتداد بين فاضل آباد تا مرز ايران و شوروي ، از شمال به رودخانه اترک و مرز ايران و شوروي از غرب به درياي مازندران محدود مي‌باشد آرامگاه، از بناهاي دورة سلجوقى در شهرستان گرگان است که از آجر و ملات گل و آهک با پلان داخلي مربع و پلان بيروني دوازده وجهي ساخته شده علاوه بر تاريخي ومذهبي بودن، آثار معماري ارزشمندي مثل درب نفيس، محراب و صندوقچه زيبايي دارد آراء محققان دربارة تاريخچه اين بنا تا حدودي متناقض است‌، چه برخى به استناد کتيبة حک شده بر چارچوب در قديمى ساختمان‌، آن را مربوط به سدة ق مشکوتى‌، و برخى، متعلق به بناهاي سده ق و شماري با توجه به تزيينات آجري بنا، مربوط به سده ق و يا اواخر سده و اوايل سده ق دانسته‌اند؛ اما با توجه به تاريخ ق که بر صندوق چوبى مرقدامام زاده حک شده است به نظر مى‌رسد که بنا در اين تاريخ ساخته شده باشد اين بنا از لحاظ تزئينات آجري شکل کثير الاضلاع و ضلعي ساخته شده و داراي محراب گچبري ، دو لنگه در قديمي و صندوق چوبي نفيس که روي مرقد مي‌باشد از ابنيه قرن نهم به شمار مي‌آيد بناي امامزاده نور بناي آجري که شامل دوازده وجه است از خارج دوازده ترک و از داخل چهارگوشه مربع شکل درازاي ضلع جنوبي داخلي آن و ضلع شرقي آن سانتي متر است که بر روي دو ستون پله اي بزرگ قرار گرفته است، پله‌ها شيب دارند ولي يکسان و همانند نيستند لبه‌ها نشان مي‌دهد که زاويه‌هاي اطراف دو ستون بالايي سانتي متر بالاي سطح زمين قرار دارد بالاي هر لبه به داخل يک کتيبه سنگي فرو رفته است وجه داراي کتيبه‌هاي آجري کوچک و بزرگ مي‌باشد و وجه ديگر هر زماني براي ورود مورد استفاده قرار مي‌گرفته است و داراي طرح تزئيني منحصر به فرد مي‌باشد بنا داراي ورودي است‌ ورودي کنونى ساختمان در جنوب شرقى و رو به محوطه حياط و فضاي باز امام‌زاده قرار دارد معماري خارجي بخش پايينى بنا تا حدود متر بالاتر از کف کنونى حياط فاقد تزيينات‌، و تنها شامل آجرچينى ساده است‌ بدنة بيرونى بنا را نيز قاب بنديهاي آجري همراه با تزييناتى از همين جنس در مرکز و بخشهاي بالايى بدنه مزين ساخته است‌ درون قاب بنديهاي آجري فرورفتگيهايى به عمق يک آجر وجود دارد و بزرگى اين قاب بنديها سبب شده است که نقوش پيچيده آجرکاري که غالباً در هيچ يک از بدنه‌ها تکراري نيست‌، به آسانى در زمينة ساده آجري‌، جاي گيرد هر بدنه به طور کامل داراي طرح تزيينى آجري است که حاشيه آن نيز با زنجيره‌هايى تزيينى از جنس سفال بى لعاب و با اشکالى چون ستاره‌ها و لوزيها استادانه کار شده است وجه از وجه بنا داراي کتيبه‌هاي تزئيني مي‌باشد درون طاق نماي بالاي ورودي‌، رديف مقرنس و در قسمت ميانى آن‌، نقوشى با طرح ستاره به چشم مى‌خورد بر لبه درونى طاق طرحهاي گل و گياه همراه با کاشى فيروزه‌اي رنگ ديده مى‌شود معماري داخلي محرابي گچبري در ضلع جنوبي اين بناست که بسيار زيبا و پرکاراست و شيوه گچبري محراب و نقوش آن و روش کتيبه نگاري همه بيانگر اين نکته هستند که محراب در نيمه‌ي اول قرن ششم هجري ساخته شده است صندوقي چوبين که يکي از ظرايف هنري ايران است، مرقد امامزاده راپوشانده است آياتي به خط کوفي قديم که بسيار گود کنده شده است بر بدنه صندوق ديده مي‌شود که نوشته‌ها در ضلع جنوبى با تاريخ ق خاتمه مى‌يابد ضريحي مشبک آهنين به درازاي و پهناي و بلندي سانتي متر محافظ صندوق چوبين است مرمت اين بنا از سال آغاز شد و باتوجه به برنامه‌هاي ارايه شده از سوي حوزه فني سازمان ميراث فرهنگي گلستان و کميته فني سازمان مرکزي، بدنه‌هاي بيروني و تزيينات آجري بيروني بنا و همچنين بخشهايي از ستون نماهاي کنج‌هاي داخلي و زير محراب اين امامزاده تاکنون مرمت شده‌است بناي امامزاده نور شهرستان گرگان، در تاريخ خرداد با شماره ثبت به عنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

  • 10
  • 11
  • 12
  • 9

Simple Image Gallery Extended