امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روستاي تاريخي پا دل دل

اين روستا داراي طبيعتي بسيار بکرو زيبا، غار تاريخي کيارام، دشت معروف و زيباي شقايق، گلهاي بنفشه و است از جمله اين مکانهاي ديدني و زيبا تفرجگاه قرق حيدر تشته کچلااست که در فاصله کيلومتري روستا قرار دارد داراي راه دسترسي پياده روي با چشمه اي خنک و گوارا و با چشم انداز بسيار زيبا در ارتفاعات روستا است.

  • pa del del
  • pa del del1
  • pa del del2
  • pa del del3
  • pa del del4
  • pa del del5
  • pa del del6

Simple Image Gallery Extended