امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روستاي خليندره

خليندره يکي زيبا ترين ييلاقات منطقه کتول ميباشد که طوايف علمشاهي عالمي شکي مزيدي بابا کردي از اقوام کتول در اين ييلاق به صورت خوش نشيني زندگي مينمايند مردم اين روستا با گويش کتولي صحبت مي کنند که اين روستا هم مانند ديگر روستاهاي ييلاقي کتول اهالي آن به دليل فراهم کردن شغل به شهرستان علي آباد کتول ويا فاضل آباد کوچ کرده اند درحال حاضر مردمان روستاي خولين دره از منازل خود در روستاي قشنگ وبا صفا بعنوان ييلاق استفاده مي کنند وکمترکسي درآنجا به زندگي روزمره مي پردازد وکسانيکه درحال حاضر درآنجا سکونت دارند به مانند ديگر روستاييان به کار دامپروري وکشاورزي وساخت صنايع دستي مشغول هستند که با درامد ناچيز خود بسيار خداوند متعال را شاکر هستند.

  • khalindare
  • khalindare1
  • khalindare2
  • khalindare3
  • khalindare4

Simple Image Gallery Extended